آرشیو برچسب ها : نمایش برچسب ها در منوی بازشونده وردپرس

به وسیله این کد میتوانید به جای نمایش برچسب ها به صورت عادی، به صورت منوی باز شونده (Drop Down) نمایش دهید.  برای این کار کد زیر رو در فایل functions.php قالب بگذارید: [php]</pre> <?php function dropdown_tag_cloud( $args = ” ) { $defaults = array( ‘smallest’ => 8, ‘largest’ => 22, ‘unit’ => ‘pt’, ‘number’ => […]