آرشیو برچسب ها : نمایش تصویر شاخص در خوراک

خب امروز در یک حرکت جالب میخواهیم این تصویر شاخص را در خوراک Rss خود قرار دهید. برای این کار امروز همراه ما باشید … برای انجام این کار کافیست کد زیر را در فایل functions.php خود قرار دهید. [php]<?php function diw_post_thumbnail_feeds($content) { global $post; if(has_post_thumbnail($post->ID)) { $content = ‘<div>’ . get_the_post_thumbnail($post->ID) . ‘</div>’ . […]